FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Sprostredkovateľ finančný

sprostredkovateľ finančný

- finančná inštitúcia, ktorá si požičiava fondy od jednotlivcov a firiem a požičiava ich iným firmám, resp. jednotlivcom. Najväčšími finančnými sprostredkovateľmi s podstatným podielom na celkovom objeme pôžičiek v ekonomie banky ( L1144;173).