FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam B

Banka

banka

- peňažný ústav vykonávajúci bankové operácie (prijímanie vkladov, poskytovanie úverov, sprostredkovanie platobného styku, pokladničné služby ap.), prípadne vydávajúci peniaze a cenné papiere ( emisná banka) ( L715;69).banka>