FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Inštitúcia finančná

inštitúcia finančná

- spoločenská inštitúcia, ktorej hlavnou úlohou je sprostredkúvanie finančných transakcií medzi dlžníkmi a veriteľmi; v tomto zmysle možno finančnú inštituciu chápať ako finančného sprostredkovateľa.