FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Sloboda vôle (etika)

sloboda vôle ( etika)

- schopnosť človeka pri uskutočňovaní činu uskutočňovať aj morálnu voľbu medzi dobrom a zlom, mravným a nemravným. Človek, keďže táto voľba závisí od neho, má aj morálnu zodpovednosť, jeho činy sa kvalifikujú alebo ako zásluha, alebo ako vina ( L407;219).