FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Sila - druhy/príklady

sila - druhy/príklady

kohézia

sila gravitačná
sila peňazí kúpna
sila pracovná
sila tónu
sila výrobná

tlak
trenie

vibhúti