FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Sentimentalizmus

sentimentalizmus

- umelecká metóda, ktorá vznikla v Anglicku v polovici 18. stor. a rozšírila sa v európskej literatúre; posledná etapa vo vývine osvietenstva svojim obsahom a umeleckými osobitosťami protikladná klasicizmu.