FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Sedem mudrcov

sedem mudrcov

- u starých Grékov sedem panovníkov a štátnikov 7. stor. pr. n. l. a 6. stor. pr. n. l., ktorých životná múdrosť sa širila po celej Hellade vo forme stručných výrokov. Podľa Platóna (v dialógu "Protagoras") to boli: Kleobulos z Lindu, Periandros z Korintu, Pittakos z Mytilény, Bias z Prieny, Táles z Miléta, Chilon z Lakedaimonu a Solón z Atén. Niekedy sa uvádzajú aj iné mená ( Epimenides, ...).