FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam B

Bielkoviny

bielkoviny = proteíny

- vysokomolekulové látky zložené z aminokyselín, tvoriace podstatu živých organizmov. Bielkoviny patria k organickým látkam spolutvoriacim bioplazmu.bielkoviny>