FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Psychometria

psychometria

- meranie psychických javov, skúmanie ich trvania a ďalších vlastností a vzájomných vzťahov vrátane vzťahov k procesom fyziologickým (napr. meranie záťaže, výkonu apod.). Psychometria sa zakladá na psychofyzike. Opiera sa o aplikáciu matematicko-štatistických metód v psychológii. Psychometria je pomocná disiciplína dôležitej časti psychológie osobnosti - diferenciálnej psychológie a pomocná disciplína psychodiagnostiky ( L571;172 L1039;181).