FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Psychológia pracovná

psychológia pracovná

- zaoberá sa vnútornými (schopnosti, zručnosti, motivácia pracovníka) a vonkajšími (vybavenie pracoviska, hluk, osvetlenie, design) podmienkami pracovného procesu, vrátane medziľudských vzťahov, výberu pracovníkov, tvorby tímov a i. ( L571;170).