FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Psychológia empirická

psychológia empirická

- disciplína, ktorá opisuje a skúma konkrétne javy psychického života; termín "empirická psychológia" zaviedol Ch. Wolff. Priekopníkom empirickej psychológie bol J. L. Vives.

Za úlohu empirickej psychológie sa považovalo pozorovanie jednotlivých faktov, ich klasifikácia, stanovenie skúsenosťou overeného zákonitého vzťahu medzi nimi.