FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Próza

próza

- z lat. prosa oratio = reč postupujúca priamo, t. j. nedelná na verše - neveršovaná literárna tvorba. Z jazykovoštylistického hľadiska ide o prehovory písané alebo hovorené neviazanou rečou, čiž eneutrálnym, prirodzeným jazykovým štýlom. V tomto zmysle je próza protikladom verša, ktorý požíva reč viazanú (pozri napr. drámu vo veršoch a drámu v próze); v literárnovednom zmysle je próza súhrnom neveršovaných a nedramatických literárnych diel, jedným z troch členov základnej druhovej triády ( poézia, próza a dráma).

Rozlišuje sa próza náuková (próza odborná), próza rétorická (próza rečnícka), próza dokumentárna (listiny, korešpondencia), próza publicistická (žurnalistická a popularizačná), próza umelecká (všetka neveršovaná epika) ( L204;302).

--------
próza>