FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Prostriedok jazykový

prostriedok jazykový

- zvukovo (alebo graficky) vyjadrený prostriedok, ktorým sa vyjadrujú jazykové vz»ahy, napr. slovo, veta. Inventár jazykových prostriedkov s vyznačenými vz»ahmi medzi nimi, je jazykový systém ( L536;70).