FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Slovo

slovo

- najmenšia významová jednotka tvorená jednou morfémou alebo zložená z viacerých morfém a v písme ohraničená medzerami, v jazykovom systéme hraničnými signálmi (napr. prízvukom), v reči niektorými fonetickými javmi (napr. asimiláciou); označuje objekt, dej, stav, vlastnosť, vzťah atď. ( L536;155).

--------
slovo>