FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Problematika filozofická

problematika filozofická

- súbor filozofických problémov. Filozofická problematika je jeden z najdôležitejších výnamových útvarov, pomocou ktorého definujeme špecifiku toho ktorého filozofického učenia, školy, smeru.