FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Problém filozofický

problém filozofický

- jeden zo základných významových útvarov, z ktorých vyrastá určitá filozofická koncepcia alebo skupina filozofických koncepcií. Súborom filzofických problémov je filozofická problematika.

----------------------
problém filozofický>