FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Príručka filozofická

príručka filozofická

- publikácia na rýchle vyhľadanie a osvojenie si základných informácií o filozofii, filozofických významových útvarov. Funkciu filozofickej príručky môže plniť aj práve používaný FILIT.