FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Princíp falzifikácie (popper, k. r.)

princíp falzifikácie ( Popper, K. R.)

Popperov princíp falzifikácie hovorí, že všetko, čo sa nedá empiricky (alebo špeciálnou vedou) falzifikovať, je iracionálne alebo nezmyselné. Napríklad prírodovedecké a metafyzické vety sa odlišujú empirickou falzifikovateľnosťou. Prírodovedecké vety (i všeobecné vety) sú také, ktoré by sa mohli na základe pozorovania ukázať ako nepravdivé. V Austrálii sa našli čierne labute, mohla by sa nájsť meď, ktorá by neviedla elektrinu. Metafyzické vety však nie sú empiricky falzifikovateľné, a preto sú nezmyselné ( L55;62, 60).

Poznámka [Peter Jedlička]