FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Princíp falzifikácie (popper, k. r.) - poznámka

Autor: Peter Jedlička (10. 8. 2000)

K. R. Popper navrhol ako demarkačné kritérium medzi vedou a metafyzikou falzifikovateľnost. Netvrdil vsak, ze metafyzické (t.j.prísne vedecky nefalzifikovateľné) tvrdenia sú nezmyselné. Práve naopak - výslovne napísal, ze jeho demarkačné kritérium je kritériom vedeckosti a nie zmyslu. Kritizoval Wittgensteina, ktorý zastával názor (vo FILIT-e pripísaný Popperovi), ze zmysluplné sú len výroky prírodných vied. Popper upozornil, ze Wittgenstein vlastne vyvracia sám seba, pretoze jeho tvrdenie o výlučnej zmysluplnosti celku prírodovedných výrokov samo o sebe do tohoto celku nepatrí, a preto je nezmyselné. Popper určite nebol bojovníkom proti metafyzike (bol skôr "demarkátorom"). Sám zdôrazňoval, ze k novým objavom a k formulácii nových - lepsich teórií významne prispievajú metafyzické myslienky. Bol napr. zástancom indeterminizmu (metodologického aj metafyzického).

Pramene: Open society and its enemies, Logic of scientific discovery