FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Príbeh

príbeh = príhoda = udalosť = historka
nem. Geschichte

- čo sa stalo, prihodilo; základný prvok ľubovoľného (materiálneho či duchovného) diania; pojem príbehu kolíše podľa toho, aké významové útvary intervenujú v priebehu jeho tvorby.

---------
príbeh>