FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Právo slovenské

právo slovenské (lat. ius Slavonicum, ius Sclavonicum)

- zvykové poddanské právo. Ako slovenské sa označuje v 15. stor. - 16. stor. v protiklade k nemeckému právu a valašskému právu.

Podľa slovenského práva poddaní nemali právo scudzovať pôdu ( emfyteuza), výnimkou boli len klčoviská.