FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Právnik

právnik

- odborník v práve, znalec práva.

Právnik je osoba, ktorá má akademickú kvalifikáciu v práve, je "trénovaná" pre právnu prax a súdny proces, podlieha disciplíne svojich lokálnych alebo národných profesijných organizácií ( L1034;6).

----------
právnik>