FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pramene historické

pramene historické

- všetky svedectvá a pozostatky, ktoré vypovedajú o minulosti. Podľa formy zachovania sa delia na písomné, hmotné, obrazové a tradičné ( L42;385). Správnym pochopením a interpretovaním historických prameňov sa zaoberajú pomocné vedy historické ( L126;427).