FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pralátka (táles)

pralátka ( Táles)

- voda [Táles] (HYDÓR); zvláštna látka, ktorá má prirodzenú schopnosťstávať sa pevnou "zemou" (ľad) i plynným "vzduchom" (pary). Hlavným dôvodom, prečo pokladal Táles za pralátku práve vodu, bola však asi poznanie, že voda je základná podmienka života človeka, šetkého tvorstva, rastlín, pohybu ovzdušia, života-pohybu prirody. Táto pôvodná látka je látka pohybujúca sa, látka živá (ešte Aristoteles presne nerozlišuje pojmem pohybu, života, duše a p.). Preto Tálesovo učenie - podobne ako učenie Anaximandra a Anaximena - označujeme ako hylozoizmus ( L71;7).