FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pragmatizmus - predstavitelia

pragmatizmus - predstavitelia

Dewey, J.

James, W.

Lewis, C. I.

Peirce, Ch. S.

Rorty, R.