FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Dewey, j.

Dewey, John (1859-1952) Kód: 566

- americký filozof, predstaviteľ chicagskej školy pragmatizmu, predstavite reformnej pedagogiky. Opieral sa o behaviorizmus J. B. Watsona. Deweyho považujú za najvplyvnejšieho amerického sociálneho filozofa a pedagóga

V protiklade k Jamesovi a F. C. S. Schillerovi zakladá ľudské poznanie n skúsenosti spojenej s rozvojom techniky. Tento rozvoj dokazuje neustála premenlivosť všetkého, čo je hmotné a duchovné, všetkého, o čom s konečnou platnosťou rozhoduje ľudská činnosť. Myslenie i poznanie sú pre tuto činnosť nástrojom, ktorý umožňuje človeku prekonať množstvo ťažkostí, ktoré pred ním vyvstávajú.Dewey, J.>