FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pozorovateľ

pozorovateľ

- ten, kto formuje systém v súlade so svojimi (výskumnými, riadiacimi, organizačnými atď.) cieľmi. Ak napr. skúmame vymedzenie abstraktného systému ako ľubovoľného súboru premenných, potom úlohou pozorovateľa je urobíť výber takého súboru z počtu premenných, ktoré sú typické pre reálny objekt ( L533;306).