FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Poznanie (empedokles)

poznanie ( Empedokles)

- zahrnuje tak zmyslové poznanie (3) , ako aj poznanie rozumové (3) ( L23;81, 82).