FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Poznanie (aristoteles)

poznanie ( Aristoteles)

- rozvíjajúci sa proces začínajúci najjednoduchším, elementárnym zmyslovým poznaním ako historicky prvou rovinou poznania, ktorou poznávame konkrétne bytie, t. j. prvé podstaty (29). Prostrednictvom zmyslového poznania si osvojujeme jedinečné. Postihnutie všeobecného je výsadou rozumu, ktorý podobne ako zmysly čerpajú z reality - čerpá zo zmyslovej skúsenosti. Gradácia je teda nasledovná: pocit ( vnímanie (29)), predstava, skúsenosť (29) posilnená pamäťou (29) , umenie (29), veda (29). Vedecké poznanie (29) je vyvrcholením celého procesu poznania ( L434;159).