FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Spotreba

spotreba

- moment spoločenského reprodukčného procesu, v ktorom dochádza k využitiu spoločenského produktu na uspokojovanie potrieb ľudí; je konečnou fázou a cieľom rozšírenej reprodukcie a podmienkou jej stáleho obnovovania ( L421;644).

-----------
spotreba>