FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Poruchy správania

poruchy správania

- forma a prejav defektivity. Z hµadiska spoločenskej závľnosti moľno poruchy správania rozdeli» na asociálne a antisociálne ( L349;292).