FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Porucha osobnosti

porucha osobnosti

- postihnutie jedinca, o ktorom sa predpokladá, že síce ako novorodencovi sa mu dostávalo adekvátnej starostlivosti, ale približne od deviatich mesiacov až do dvoch rokov bol veľmi zanedbávaný, takže je menej postihnutý ako psychotik, ale ešte stále dosť významne; jeho liečba je preto obťažná ( L963;239).