FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pomer pracovný

pomer pracovný

- najtypickejší a najčastejší pracovnoprávny vzťah, prostredníctvom ktorého sa väčšina občanov zúčastňuje na spoločnej práci ( L715;573).