FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Polyhistória

polyhistoria (gr.)

- všestranné vedomosti , vzdelanie, rozhľad v mnohých vedných odboroch, v kultúre, politike atď.