FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Podstata človeka

podstata človeka

- súhrn vnútorných trvalých vlastností človeka.