FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Plastika

plastika

- každé jednotlivé sochárske dielo volné i viazané, ktoré vzniklo nanášaním hmoty (modelovaním), ale aj sochárska tvorba vôbec, sochárstvo. Od plastického postupu odlišujeme postup skulptívny ( L831;161).