FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Periodizácia veková

periodizácia veková

- delenie veku, napr.

novorodenectvo: od narodenia do 1 roku . . novorodenec (do 1. me- siaca života)
mladší predškolský vek: 1 - 3
starší predškolský vek: 3 - 6
mladši školský vek: 6 - 11
stredný školský vek: 12 - 15
starší školský vek: 15 - 18 . . . . . . . . . mladistvý, adolescent raný vek dospelosti: 19 - 25
stredný vek dospelosti: 25 - 45
neskorý vek dospelosti: 45 - 65
staroba: 65 - 80
starectvo, senium: nad 80 rokov