FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Adolescent

adolescent

- mladý človek vo veku adolescencie; jeho fyzický a psychický vývoj sa blíži k dokončeniu; sociálne a mravne býva nevyzretý. Vázby s rodičmi sa uvoľňujú, preferu styk s vrtovníkmi, rozvíja sa intenzívny emocionálny (často aj sexuálny) život. Adolescent hľadá istoty, nedôveruje autoritám, má tendenciu riskovať.