FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Patriarchát

patriarchát

- druhá fáza vývoja rodovej spoločnosti, ktorá nahrádza nediferencovanú rodovú spoločnos», niekedy nazývanú matriarchát. Tretia etapa vývinu prvotnopospolnej spoločnosti.

Patriarchát v Európe nasledoval po zavedení oradla »ahaného dobytkom, ktoré spôsobilo novú fázu prirodzenej deµby práce.

--------------
patriarchát>