FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Spoločnosť rodová

spoločnosť rodová = rodové zriadenie

- spoločenské zriadenie 2. až 4. etapy vývinu prvotnopospolnej spoločnosti, kedy bol rod základnou hospodárskou a spoločenskou jednotkou. Vyznačovala sa občinovým vlastníctvom výrobných prostriedkov. Za hlavné štádia vývoja rodovej spoločnosti sa pokladá matriarchát a patriarchát.