FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Paracelsus

Paracelsus, Philippus Aureolus Theosphrastus Bombastus von Hohenheim (1493 Einsiedeln - 24. 9. 1541 Salzburg) Kód: 424

- švajčiarsky filozof a lekár, za svojho života označovaný ako " Luther medicíny", inými prenasledovaný (najmä počas poslednych dvanástich rokov života. Jeden zo zakladateľov iatrochémie. Zapojil chémiu do služieb zdravia ľudu a založil lekársku vedu na pokuse a pozorovaní.

Svet je podľa Paracelsa založený na prahmote stvorenej Bohom a samovyvíjajúci sa. Pri výklade sveta zastával Paracalsus antropocentrizmus a panpsychizmus: všetkým vo svete preniká tajomný duch archeus.

Človek (mikrokozmos) ako časť prírody (makrokozmu) je v zásade schopný poznávať prírodu. Základom všetkého vedeckého poznania sú skúsenostné poznatky.

Paracelsus objavil chemickú podstatu životnych funkcií.