FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam L

Luther, m.

Luther, Martin (10. 11. 1483 Eisleben - 18. 2. 1546 Eisleben) Kód: 126

- nemecký teológ, predstaviteľ protestantskej scholastiky, tvorca nemeckej reformácie, protestantizmu ( luteránstva). Vo svojom spise "An den christlichen Adel deutscher Nation" (1520), ako aj v ďalších spisoch vyzýval k boju proti pápežstvu a kňažstvu, pretože poručníkujú svedomie a vieru. Boh a duša stoja bezprostredne zoči voči, iba cez vieru bude človek spasený Boží hlas v duši, to je vlastné svedomie, to je pôsobenie Boha v duši.

Luther uznáva prirodzené vedenie o Bohu a mravných zásadách z rozumu, ktorý však neustále pracuje pre vieru bez toho, aby ju nahradzoval či dokonca pretromfol, a to tým skôr, že pôvodná názorná sila prirodzeného poznania postupne ochabuje. Preto Luther zastáva formálne uvažovanie pomocou logiky a jasné - nemecké, nie latinské - vyjadrovanie sa (v materčine). Realizáciu svojho filozofického programu prenechal Luther Melanchtonovi ( L154;447).

--------------
Luther, M.>