FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Alchýmia

alchýmia Kód: 439

- špecifická forma naturfilozofie; od 4. st. do 16. st. aj synonymum chémie Alchýmia vychádza z panteistickej myšlienky o univerzálnej súvislosti v prírode, makrokozmu a mikrokozmu. Všetky látky sa chápu ako kvalitatívne rozdielne druhy nejakej pralátky. Alchymistický proces zahrnuje využívanie dialektických zákonitostí a dialektických kategórií protirečenia, kvantity a kvality, suvislosti a i. Naturfilozofická predstava o premene látok a o základnej, prvotnej hmote (prima materia) spája alchýmiu s ideou stupňovitosti bytia a jeho odstupňovanej dokonalosti.

Zárodočná ideológia alchýmie sa rodí už v železnom veku, keď s novou technológiou prichádza celá bohatá mytológia s "poľnohospodárskym" pertraktovaním kovov, ktorým pripisuje proces zrodu a zrenia v útrobách zeme ( L577;200).alchýmia>