FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hláskoslovie

hláskoslovie

- podáva výklad o zvukovej stránke reči. Hovorí sa v ňom o tvorení hlások, o ich vlastnostiach, o radení hlások v slovách a o používaní jednotlivých hlások ( L496;8).

---------------
hláskoslovie>