FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Dodávateľ

dodávateľ

- fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa zaviazala odberateľovi dodať alebo mu dodáva za odplatu v dohodnutom čase alebo lehotách určitý výrobok alebo službu ( L421;108-109).