FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam N

Nemci

Nemci

- národ v Nemecku; žijú v SNŠ, v Rumunsku, Francúzsku, Holandsku, Maďarsku, Belgicku, Dánsku, Luxembursku, Slovensku, Poľsku, v USA, Kanade, Južnej Amerike (najmä v Brazílii, Argentíne, Chile, ďalej v Austrálii, južnej Afrike a inde.

Nemci sa vyznačujú vlastnosťami, ako netolerantnosť, formalizmus, autoritárstvo, prehnaná pracovná disciplína. Avšak tieto vlastnosti Nemci nemali vždy, dokonca ich ziskali až nedávno a nepatria k podstate Nemcov. Zčasti sú to dôsledky stretnutia sa s rímskym duchom (netolerantnosť a formalizmus), s francuzskym štátnym centralizmom (autoritárstvo) a s anglosaským svetovým hospodárstvom (pracovný fanatizmus). V poslednom prípade hrá veľkú úlohu katastrofa Tretej ríše, ktorú chceli Nemci kompenzovať hospodársky. Ide tu o vlastnosti, ktoré sa viažu na nižšie ja a len čiastočne sa premenili na ja vyššie ( L1051;38).

--------
Nemci>