FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Snš

SNŠ = Spoločenstvo nezávislých štátov

- spoločenstvo štátov, ktoré vzniklo po zániku ZSSR r. 1991; vedúcu úlohu v ňom hrá Rusko.

------
SNŠ>