FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Mladé poµsko

Mladé Poµsko

- 1. poµská tajná emigrantská organizácia 1834-1836 vo ©vajčiarsku, súčas» Mladej Európy. Hlavný organizátor J. Lelewel; 2. obdobie okolo 1890-1918 v poµskom umení a literatúre, nazvané aj neoromantizmom; 3. spolok hudobných skladateµov ppsobiacich na prelome 19. stor. a 20. stor. (K. Szymanowski, G. Fitelberg) nadväzujúcich na neoromantizmus ( L715;451).