FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Metafora

metafora

- jeden zo základných básnických trópov, ktorý vzniká použitím slova v jeho prenesenom význame na princípe podobnosti predmetov a ich vlastností.