FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Marxizmus legálny

marxizmus legálny

- ideový prúd v Rusku, ktorý vznikol v 90. rokoch 19. stor. Vychádzal z kritiky národníctva, filozoficky staval na novokantovstve a bol predchodcom vechovstva.

Hlavným predstaviteľom legálneho marxizmu bol P. B. Struve.